فوتبال باشگاهی

لیگ برتر, فصل 96-95, هفته بیستم

پیکان 3 - 2 سپاهان اصفهان

13 بهمن 1395
پیکان 3 - 2 سپاهان اصفهان

تهران، شهر قدس : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, پیکان - سپاهان اصفهان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته نوزدهم

نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان

9 بهمن 1395
نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, نفت تهران - استقلال خوزستان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته نوزدهم

فولاد خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان

9 بهمن 1395
فولاد خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان

اهواز : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, فولاد خوزستان - سیاه جامگان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته نوزدهم

صبا قم 0 - 2 پرسپولیس

9 بهمن 1395
صبا قم 0 - 2 پرسپولیس

قم : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, صبا قم - پرسپولیس
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته نوزدهم

استقلال 3 - 2 پیکان

8 بهمن 1395
استقلال 3 - 2 پیکان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, استقلال - پیکان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هجدهم

پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز

4 بهمن 1395
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, پرسپولیس - گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هجدهم

سایپا 1 - 0 سیاه جامگان

4 بهمن 1395
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, سایپا - سیاه جامگان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هجدهم

ایران 2 - 1 ژاپن

4 بهمن 1395
ایران 2 - 1 ژاپن

اهواز : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, استقلال خوزستان - سپاهان اصفهان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هفدهم

سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان

29 دی 1395
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, سایپا - ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هفدهم

فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس

29 دی 1395
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس

اهواز : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, فولاد خوزستان - پرسپولیس
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هفدهم

استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان

28 دی 1395
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, استقلال - استقلال خوزستان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته پانزدهم

نفت تهران 0 - 2 تراکتورسازی تبریز

5 دی 1395
نفت تهران 0 - 2 تراکتورسازی تبریز

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, نفت تهران - تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته پانزدهم

پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان

3 دی 1395
پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, پرسپولیس - سیاه جامگان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته پانزدهم

پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان

3 دی 1395
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان

تهران، شهر قدس : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, پیکان - فولاد خوزستان
جام حذفی 95-96, مرحله 1/4 نهایی

نفت تهران 3 - 2 استقلال

30 آذر 1395
نفت تهران 3 - 2 استقلال

تهران : جام حذفی فوتبال ایران, فصل 96-95, نفت تهران - استقلال
صفحه:   از 128 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.