بازی های ملی

بازی دوستانه بین المللی

ایران - کره جنوبی

27 آبان 1393
ایران - کره جنوبی

ایران، تهران : بازی دوستانه بین المللی, ایران - کره جنوبی
آكادمي ملي فوتبال ايران

جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

17 آبان 1393
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

ایران، تهران : جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
13 شهريور 1393
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال امید

ایران، تهران : جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال امید ایران
جام جهانی 2014 برزیل

ایران - بوسنی و هرزگووین

4 تير 1393
ایران - بوسنی و هرزگووین

برزیل، سالوادور : ایران - بوسنی و هرزگووین, مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل
جام جهانی 2014 برزیل

ایران - آرژانتین

31 خرداد 1393
ایران - آرژانتین

برزیل، بلو هوریزونته : ایران - آرژانتین, مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل
جام جهانی 2014 برزیل

ایران - نیجریه

26 خرداد 1393
ایران - نیجریه

برزیل، کوریتیبا : ایران - نیجریه, مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل
25 خرداد 1393
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

برزیل، سائوپائولو : جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
24 خرداد 1393
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

برزیل، سائوپائولو : جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
20 خرداد 1393
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

برزیل، سائوپائولو : جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
20 خرداد 1393
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

برزیل، سائوپائولو : جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
19 خرداد 1393
"خرید کردن " اعضای تیم ملی فوتبال

برزیل، سائوپائولو : "خرید کردن " اعضای تیم ملی فوتبال ایران
بازی دوستانه بین المللی فوتبال

ایران - ترینیداد و توباگو

18 خرداد 1393
ایران - ترینیداد و توباگو

برزیل، سائوپائولو : بازی دوستانه بین المللی, ایران - ترینیداد و توباگو
15 خرداد 1393
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

برزیل، سائوپائولو : جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
14 خرداد 1393
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

برزیل، سائوپائولو : جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
جام جهانی 2014 برزیل

عزیمت به جام جهانی

13 خرداد 1393
عزیمت به جام جهانی

عزیمت تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل
صفحه:   از 22 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.