تیم های ملی بزرگسال

بازی دوستانه بین المللی

ایران 6 - 0 قرقیزستان

18 خرداد 1395
ایران 6 - 0 قرقیزستان

ایران، تهران : بازی دوستانه بین المللی, ایران - قرقیزستان
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

17 خرداد 1395
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
15 ارديبهشت 1395
رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران

تهران : رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

ایران 2 - 0 عمان

10 فروردين 1395
ایران 2 - 0 عمان

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, ایران - عمان
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

ایران 4 - 0 هند

5 فروردين 1395
ایران 4 - 0 هند

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, ایران - هند
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

26 اسفند 1394
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

ایران 3 - 1 ترکمنستان

21 آبان 1394
ایران 3 - 1 ترکمنستان

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, ایران - ترکمنستان
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

19 آبان 1394
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

18 آبان 1394
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
بازی دوستانه بین المللی

ایران 1 - 1 ژاپن

21 مهر 1394
ایران 1 - 1 ژاپن

ایران، تهران : بازی دوستانه بین المللی, ایران - ژاپن
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

عمان 1 - 1 ایران

16 مهر 1394
عمان 1 - 1 ایران

عمان، مسقط : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, عمان - ایران
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

15 مهر 1394
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران

عمان، مسقط : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

افغانستان 0 - 6 ژاپن

17 شهريور 1394
افغانستان 0 - 6 ژاپن

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, افغانستان - ژاپن
مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

جلسه تمرینی تیم ملی افغانستان

16 شهريور 1394
جلسه تمرینی تیم ملی افغانستان

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان
مرحله مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه

ایران 6 - 0 گوام

12 شهريور 1394
ایران 6 - 0 گوام

ایران، تهران : مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2018 روسیه, ایران - گوام
صفحه:   از 23 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.