تیراندازی

تیراندازی المپیک 2016 ریو

50 متر تفنگ خفیف سه وضعیت مردان

24 مرداد 1395
50 متر تفنگ خفیف سه وضعیت مردان

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات تیراندازی, مرحله انتخابی 50 متر تفنگ خفیف سه وضعیت مردان
تیراندازی المپیک 2016 ریو

50 متر سه وضعیت تیمی زنان

21 مرداد 1395
50 متر سه وضعیت تیمی زنان

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات تیراندازی, مرحله انتخابی 50 متر تفنگ خفیف سه وضعیت تیمی زنان
تیراندازی المپیک 2016 ریو

انتخابی 10 متر تفنگ بادی مردان

18 مرداد 1395
انتخابی 10 متر تفنگ بادی مردان

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات تیراندازی, مرحله انتخابی 10 متر تفنگ بادی مردان
تیراندازی المپیک 2016 ریو

انتخابی 25 متر تپانچه زنان

17 مرداد 1395
انتخابی 25 متر تپانچه زنان

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات تیراندازی, مرحله انتخابی 25 متر تپانچه زنان
تیراندازی المپیک 2016 ریو

انتخابی 10 متر تفنگ بادی زنان

16 مرداد 1395
انتخابی 10 متر تفنگ بادی زنان

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات تیراندازی, مرحله انتخابی 10 متر تفنگ بادی زنان
تیراندازی بازی های آسیایی 2014

انتخابی 50 متر تفنگ خفیف سه وضعیت

5 مهر 1393
انتخابی 50 متر تفنگ خفیف سه وضعیت

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تیراندازی, مرحله انتخابی 50 متر تفنگ خفیف سه وضعیت مردان
تیراندازی بازی های آسیایی 2014

تیراندازی به اهداف پروازی مردان

3 مهر 1393
تیراندازی به اهداف پروازی مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تیراندازی, مرحله انتخابی تیراندازی به اهداف پروازی دوبل مردان
تیراندازی بازی های آسیایی 2014

انتخابی تیراندازی به اهداف پروازی زنان

1 مهر 1393
انتخابی تیراندازی به اهداف پروازی زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تیراندازی, مرحله انتخابی تیراندازی به اهداف پروازی زنان
تیراندازی بازی های آسیایی 2014

فینال 10 متر تفنگ بادی تیمی زنان

31 شهريور 1393
فینال 10 متر تفنگ بادی تیمی زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تیراندازی, فینال 10 متر تفنگ بادی تیمی زنان
تیراندازی بازی های آسیایی 2014

فینال 10 متر تپانچه بادی زنان

31 شهريور 1393
فینال 10 متر تپانچه بادی زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تیراندازی, فینال 10 متر تپانچه بادی زنان
تیراندازی بازی های آسیایی 2014

انتخابی 10 متر تپانچه بادی مردان

30 شهريور 1393
انتخابی 10 متر تپانچه بادی مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تیراندازی, مرحله انتخابی 10 متر تپانچه بادی مردان
تیراندازی بازی های آسیایی 2014

تیراندازی به اهداف پروازی مردان

29 شهريور 1393
تیراندازی به اهداف پروازی مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تیراندازی, مرحله مقدماتی تیراندازی به اهداف پروازی مردان
بازی دوستانه بین المللی

ایران 1 - 0 اشتوتگارت آلمان

20 دی 1385
ایران 1 - 0 اشتوتگارت آلمان

امارات متحده عربی، دوبی : ایران - اشتوتگارت آلمان, بازی دوستانه بین المللی
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.