والیبال قهرمانی مردان آسیا 2015 تهران

دور دوم گروهی والیبال قهرمانی آسیا

ایران 3 - 0 تایلند

12 مرداد 1394
ایران 3 - 0 تایلند

ایران، تهران : مسابقات والیبال قهرمانی 2015 مردان آسیا, دور دوم گروهی, ایران - تایلند
مرحله گروهی والیبال قهرمانی آسیا

ایران 3 - 0 چین تایپه

11 مرداد 1394
ایران 3 - 0 چین تایپه

ایران، تهران : مسابقات والیبال قهرمانی 2015 مردان آسیا, مرحله گروهی, ایران - چین تایپه
مرحله گروهی والیبال قهرمانی آسیا

ایران 3 - 0 قزاقستان

10 مرداد 1394
ایران 3 - 0 قزاقستان

ایران، تهران : مسابقات والیبال قهرمانی 2015 مردان آسیا, مرحله گروهی, ایران - قزاقستان
مرحله گروهی والیبال قهرمانی آسیا

ایران 3 - 0 کویت

9 مرداد 1394
ایران 3 - 0 کویت

ایران، تهران : مسابقات والیبال قهرمانی 2015 مردان آسیا, مرحله گروهی, ایران - کویت
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.