لیگ برتر فوتبال ايران 96-95

لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هجدهم

سایپا 1 - 0 سیاه جامگان

4 بهمن 1395
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, سایپا - سیاه جامگان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هجدهم

پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز

4 بهمن 1395
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, پرسپولیس - گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هفدهم

فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس

29 دی 1395
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس

اهواز : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, فولاد خوزستان - پرسپولیس
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته هفدهم

سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان

29 دی 1395
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, سایپا - ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته پانزدهم

پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان

3 دی 1395
پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, پرسپولیس - سیاه جامگان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته دوازدهم

ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان

12 آذر 1395
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان

اصفهان، فولاد شهر : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, ذوب آهن اصفهان - پیکان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته دوازدهم

پرسپولیس 1 - 0 ماشین سازی تبریز

12 آذر 1395
پرسپولیس 1 - 0 ماشین سازی تبریز

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, پرسپولیس - ماشین سازی تبریز
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته یازدهم

سپاهان اصفهان 1 - 1 فولاد خوزستان

4 آذر 1395
سپاهان اصفهان 1 - 1 فولاد خوزستان

اصفهان، فولاد شهر : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان
کمپ اختصاصی باشگاه استقلال

جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال

18 آبان 1395
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال

تهران : جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته دهم

ذوب آهن 2 - 0 استقلال خوزستان

7 آبان 1395
ذوب آهن 2 - 0 استقلال خوزستان

اصفهان، فولاد شهر : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته دهم

فولاد خوزستان 1 - 1 استقلال

6 آبان 1395
فولاد خوزستان 1 - 1 استقلال

اهواز : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, فولاد خوزستان - استقلال
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته دهم

سایپا 1 - 1 سپاهان اصفهان

6 آبان 1395
سایپا 1 - 1 سپاهان اصفهان

تهران : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, سایپا - سپاهان اصفهان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته نهم

سپاهان اصفهان 2 - 1 سیاه جامگان

30 مهر 1395
سپاهان اصفهان 2 - 1 سیاه جامگان

اصفهان، فولاد شهر : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, سپاهان اصفهان - سیاه جامگان
لیگ برتر, فصل 96-95, هفته نهم

استقلال خوزستان 1 - 1 پرسپولیس

29 مهر 1395
استقلال خوزستان 1 - 1 پرسپولیس

اهواز : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, استقلال خوزستان - پرسپولیس
کشتی المپیک 2016 ریو

فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد

26 شهريور 1395
فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد

اهواز : دوره شانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 96-95, فولاد خوزستان - پدیده مشهد
صفحه:   از 6 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.