دو و میدانی

لیگ برتر, فصل 95-94, هفته دوم

نفت تهران 1 - 1 صبا قم

15 مرداد 1394
نفت تهران 1 - 1 صبا قم

تهران : دوره پانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران, جام خليج فارس, فصل 95-94, نفت تهران - صبا قم
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال پرتاب وزنه مردان

10 مهر 1393
فینال پرتاب وزنه مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی, رقابتهای دو و میدانی, فینال پرتاب وزنه مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده پرتاب نیزه دهگانه مردان

9 مهر 1393
ماده پرتاب نیزه دهگانه مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, ماده پرتاب نیزه دهگانه مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال دو 200 متر زنان

9 مهر 1393
فینال دو 200 متر زنان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال دو 200 متر زنان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده دو 1500 متر دهگانه مردان

9 مهر 1393
ماده دو 1500 متر دهگانه مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, ماده دو 1500 متر دهگانه مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال دو 200 متر مردان

9 مهر 1393
فینال دو 200 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال دو 200 متر مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده دو 400 متر دهگانه مردان

8 مهر 1393
ماده دو 400 متر دهگانه مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, ماده دو 400 متر دهگانه مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده پرش ارتفاع دهگانه مردان

8 مهر 1393
ماده پرش ارتفاع دهگانه مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, ماده پرش ارتفاع دهگانه مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

راند اول مسابقات دو 200 متر زنان

8 مهر 1393
راند اول مسابقات دو 200 متر زنان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, راند اول مسابقات دو 200 متر زنان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

راند اول مسابقات دو 200 متر مردان

8 مهر 1393
راند اول مسابقات دو 200 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, راند اول مسابقات دو 200 متر مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال پرتاب دیسک مردان

8 مهر 1393
فینال پرتاب دیسک مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال پرتاب دیسک مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال پرش ارتفاع مردان

7 مهر 1393
فینال پرش ارتفاع مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی, رقابتهای دو و میدانی, فینال پرش ارتفاع مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده پرتاب نیزه هفتگانه زنان

7 مهر 1393
ماده پرتاب نیزه هفتگانه زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی, رقابتهای دو و میدانی, ماده پرتاب نیزه هفتگانه زنان
دو و میدانی بازی های آسیایی

ماده پرش طول هفتگانه زنان

7 مهر 1393
ماده پرش طول هفتگانه زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی, رقابتهای دو و میدانی, ماده پرش طول هفتگانه زنان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده دو 800 متر هفتگانه زنان

7 مهر 1393
ماده دو 800 متر هفتگانه زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی, رقابتهای دو و میدانی, ماده دو 800 متر هفتگانه زنان
صفحه:   از 4 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.