ليگ برتر فوتبال ايران 89-88

ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و چهارم

پیکان قزوین 1 - 1 استقلال

29 ارديبهشت 1389
پیکان قزوین 1 - 1 استقلال

قزوین: پیکان قزوین - استقلال، ورزشگاه شهید رجایی قزوین، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و چهارم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و چهارم

راه آهن 0 - 0 مقاومت سپاسی

28 ارديبهشت 1389
راه آهن 0 - 0 مقاومت سپاسی

تهران : راه آهن شهرری - مقاومت سپاسی، ورزشگاه اکباتان، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و چهارم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و چهارم

پرسپولیس 1 - 1 فولاد سپاهان

28 ارديبهشت 1389
پرسپولیس 1 - 1 فولاد سپاهان

تهران : پرسپولیس (پیروزی) - فولاد مبارکه سپاهان، ورزشگاه آزادی، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و چهارم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و دوم

ابومسلم خراسان 3 - 1 پرسپولیس

16 ارديبهشت 1389
ابومسلم خراسان 3 - 1 پرسپولیس

مشهد : ابومسلم خراسان - پرسپولیس (پیروزی)، ورزشگاه ثامن، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و دوم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و سوم

استیل آذین 1 - 1 مس کرمان

16 ارديبهشت 1389
استیل آذین 1 - 1 مس کرمان

تهران : استیل آذین - مس کرمان ، ورزشگاه اکباتان، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و سوم ، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و سوم

استقلال 1 - 0 راه آهن

16 ارديبهشت 1389
استقلال 1 - 0 راه آهن

تهران : استقلال - راه آهن شهرری، ورزشگاه آزادی، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و سوم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و دوم

شاهین بوشهر 0 - 1 استقلال

12 ارديبهشت 1389
شاهین بوشهر 0 - 1 استقلال

بوشهر : شاهین بوشهر - استقلال، ورزشگاه شهید بهشتی، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و دوم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و دوم

پرسپولیس 0 - 0 استیل آذین

12 ارديبهشت 1389
پرسپولیس 0 - 0 استیل آذین

تهران : پرسپولیس (پیروزی) - استیل آذین، ورزشگاه آزادی، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و دوم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و دوم

راه آهن 3 - 0 پیکان قزوین

12 ارديبهشت 1389
راه آهن 3 - 0 پیکان قزوین

راه آهن شهر ری - پیکان قزوین، ورزشگاه راه آهن اکباتان، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و دوم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و دوم

استقلال 1 - 0 ذوب آهن

30 فروردين 1389
استقلال 1 - 0 ذوب آهن

تهران : استقلال - ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه آزادی، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و دوم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و یکم

تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس

27 فروردين 1389
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس

تبریز : تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس (پیروزی)، ورزشگاه یادگار امام، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و یکم، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی و یکم

استیل آذین 0 - 0 ابومسلم مشهد

27 فروردين 1389
استیل آذین 0 - 0 ابومسلم مشهد

تهران : استیل آذین - ابومسلم مشهد، ورزشگاه اکباتان، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی و یکم ، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی ام

استیل آذین 2 - 1 فولاد سپاهان

15 فروردين 1389
استیل آذین 2 - 1 فولاد سپاهان

تهران : استیل آذین - فولاد مبارکه سپاهان، ورزشگاه اکباتان، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی ام، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی ام

صبا قم 2 - 1 استقلال

14 فروردين 1389
صبا قم 2 - 1 استقلال

قم: صبا قم - استقلال، ورزشگاه شهید رجایی، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی ام، فصل 89-88
ليگ برتر, فصل 89-88, هفته سی ام

پرسپولیس 0 - 2 سایپا کرج

14 فروردين 1389
پرسپولیس 0 - 2 سایپا کرج

تهران : پرسپولیس (پیروزی) - سایپا کرج، ورزشگاه آزادی، دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، هفته سی ام، فصل 89-88
صفحه:   از 7 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.