ليگ برتر فوتبال ايران 86-85

8 خرداد 1386
جشن قهرمانی تیم سایپا

تهران : جشن قهرمانی تیم سایپا, سه‌شنبه 8 خرداد 1386, ورزشگاه اختصاصی سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

استقلال 1 - 1 پاس

7 خرداد 1386
استقلال 1 - 1 پاس

تهران : استقلال - پاس، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

سایپا 2 - 0 مس کرمان

7 خرداد 1386
سایپا 2 - 0 مس کرمان

کرج : سایپا - مس کرمان، ورزشگاه انقلاب، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

پرسپولیس 3 - 1 ذوب آهن

6 خرداد 1386
پرسپولیس 3 - 1 ذوب آهن

تهران : پرسپولیس - ذوب آهن، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

سایپا 1 - 1 پاس

3 خرداد 1386
سایپا 1 - 1 پاس

کرج : سایپا - پاس، ورزشگاه انقلاب، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

استقلال 1 - 2 پیکان

3 خرداد 1386
استقلال 1 - 2 پیکان

تهران : استقلال - پیکان، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

استقلال 1 - 2 سایپا

30 ارديبهشت 1386
استقلال 1 - 2 سایپا

تهران : استقلال - سایپا، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

پرسپولیس 2 - 1 راه آهن

28 ارديبهشت 1386
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن

تهران : پرسپولیس - راه آهن، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

راه آهن 1 - 2 ذوب آهن اصفهان

14 ارديبهشت 1386
راه آهن 1 - 2 ذوب آهن اصفهان

تهران : راه آهن - ذوب آهن اصفهان, دوره ششم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

پرسپولیس 1 - 0 ملوان انزلی

14 ارديبهشت 1386
پرسپولیس 1 - 0 ملوان انزلی

تهران : پرسپولیس - ملوان بندر انزلی، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

پرسپولیس 1 - 0 صبا باتری

9 ارديبهشت 1386
پرسپولیس 1 - 0 صبا باتری

تهران : پرسپولیس - صبا باتری, دوره ششم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

پاس تهران 3 - 0 پیکان تهران

7 ارديبهشت 1386
پاس تهران 3 - 0 پیکان تهران

تهران : پاس تهران - پیکان تهران, دوره ششم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

استقلال 1 - 1 استقلال اهواز

7 ارديبهشت 1386
استقلال 1 - 1 استقلال اهواز

تهران : استقلال - استقلال اهواز, دوره ششم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

پیکان تهران - سایپا کرج

2 ارديبهشت 1386
پیکان تهران - سایپا کرج

تهران، پیکان شهر : پیکان تهران - سایپا کرج, دوره ششم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 86-85
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 86-85

پرسپولیس 2 - 1 فولاد خوزستان

2 ارديبهشت 1386
پرسپولیس 2 - 1 فولاد خوزستان

تهران : پرسپولیس - فولاد خوزستان, دوره ششم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 86-85
صفحه:   از 7 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.