لیگ برتر فوتبال ايران 87-86

لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

پرسپولیس 2 - 1 فولاد سپاهان

28 ارديبهشت 1387
پرسپولیس 2 - 1 فولاد سپاهان

تهران : پرسپولیس - سپاهان، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

فولاد سپاهان 1 - 0 صنعت نفت آبادان

25 ارديبهشت 1387
فولاد سپاهان 1 - 0 صنعت نفت آبادان

اصفهان،فولادشهر : سپاهان - صنعت نفت آبادان، ورزشگاه فولادشهر، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

پرسپولیس 4 - 1 صبا قم

25 ارديبهشت 1387
پرسپولیس 4 - 1 صبا قم

تهران : پرسپولیس(پیروزی) - صبا قم، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

پرسپولیس 1 - 1 برق شیراز

22 ارديبهشت 1387
پرسپولیس 1 - 1 برق شیراز

تهران : پرسپولیس(پیروزی) - برق شیراز، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

استقلال 1 - 1 مقاومت سپاسی

17 ارديبهشت 1387
استقلال 1 - 1 مقاومت سپاسی

تهران : استقلال - مقاومت سپاسی، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

پرسپولیس 1 - 0 سایپا

14 ارديبهشت 1387
پرسپولیس 1 - 0 سایپا

تهران : پرسپولیس(پیروزی) - سایپا، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

استقلال 3 - 0 راه آهن

13 ارديبهشت 1387
استقلال 3 - 0 راه آهن

تهران : استقلال - راه آهن، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

پیکان 2 - 0 استقلال اهواز

12 ارديبهشت 1387
پیکان 2 - 0 استقلال اهواز

تهران،پیکانشهر : پیکان - استقلال اهواز، ورزشگاه ایران خودرو، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

صبا باتری 2 - 2 برق شیراز

11 ارديبهشت 1387
صبا باتری 2 - 2 برق شیراز

تهران،صباشهر : صبا باتری - برق شیراز، ورزشگاه صباشهر، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

پرسپولیس 5 - 0 شیرین فراز

11 ارديبهشت 1387
پرسپولیس 5 - 0 شیرین فراز

تهران : پرسپولیس(پیروزی) - شیرین فراز، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

استقلال 1 - 2 پیکان

8 ارديبهشت 1387
استقلال 1 - 2 پیکان

تهران : استقلال - پیکان، ورزشگاه آزادی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

سایپا 1 - 1 صبا باتری

8 ارديبهشت 1387
سایپا 1 - 1 صبا باتری

کرج : سایپا - صبا باتری، ورزشگاه انقلاب، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

مس کرمان 0 - 0 پرسپولیس

5 ارديبهشت 1387
مس کرمان 0 - 0 پرسپولیس

کرمان : مس کرمان - پرسپولیس (پیروزی)، ورزشگاه شهید باهنر، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

صبا باتری 2 - 2 شیرین فراز

30 فروردين 1387
صبا باتری 2 - 2 شیرین فراز

تهران،صباشهر : صبا باتری - شیرین فراز، ورزشگاه صباشهر، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

پیکان 2 - 0 ذوب آهن

30 فروردين 1387
پیکان 2 - 0 ذوب آهن

تهران،پیکانشهر : پیکان - ذوب آهن، ورزشگاه ایران خودرو، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
صفحه:   از 5 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.