رویدادهای بین المللی

15 خرداد 1392
بازی خداحافظی میشائیل بالاک

آلمان، لایپزیک : بازی خداحافظی میشائیل بالاک
24 آذر 1385
اختتامیه بازی های آسیایی دوحه

قطر، دوحه : اختتامیه پانزدهمین دوره بازی های آسیایی 2006، ورزشگاه خلیفه
10 آذر 1385
افتتاحیه بازی های آسیایی دوحه

قطر، دوحه : افتتاحیه پانزدهمین دوره بازی های آسیایی 2006، ورزشگاه خلیفه
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.