تنیس روی میز

تنیس روی میز المپیک 2016 ریو

مرحله 1/32 انفرادی مردان

17 مرداد 1395
مرحله 1/32 انفرادی مردان

المپیک 2016 ریو, مسابقات تنیس روی میز, مرحله 1/32 مقدماتی انفرادی مردان
تنیس روی میز المپیک 2016 ریو

مرحله 1/32 انفرادی مردان

16 مرداد 1395
مرحله 1/32 انفرادی مردان

انگلستان، لندن : بازی های المپیک 2012, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 66 کیلوگرم
تنیس روی میز المپیک 2016 ریو

مرحله 1/32 انفرادی زنان

16 مرداد 1395
مرحله 1/32 انفرادی زنان

المپیک 2016 ریو, مسابقات تنیس روی میز, مرحله 1/32 مقدماتی انفرادی زنان
تنیس روی میز المپیک 2012 لندن

رقابتهای انفرادی مردان

8 مرداد 1391
رقابتهای انفرادی مردان

المپیک 2012 لندن, مسابقات تنیس روی میز, رقابتهای انفرادی مردان
23 آبان 1389
اخلاق پسند - عالمیان

چین : مسابقات تنیس روی میز، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، سالن تنیس روی میز گوانگجو، محمدرضا اخلاق پسند، نوشاد عالمیان
22 اسفند 1384
صباباتری - الجیش سوریه

تهران : صباباتری - الجیش سوریه
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.