وزنه برداری

مجموعه ورزشی انقلاب

مجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری

8 اسفند 1394
مجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری

مجموعه ورزشی انقلاب، مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران
وزنه برداری بازی های آسیایی 2014

رقابتهای وزن 105 کیلوگرم

4 مهر 1393
رقابتهای وزن 105 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : مسابقات وزنه برداری مردان, رقابتهای وزن 105 کیلوگرم
وزنه برداری بازی های آسیایی 2014

رقابتهای وزن 105+ کیلوگرم

4 مهر 1393
رقابتهای وزن 105+ کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : مسابقات وزنه برداری بازی های آسیایی 2014, رقابتهای وزن 105+ کیلوگرم
وزنه برداری بازی های آسیایی 2014

رقابتهای وزن 85 کیلوگرم

2 مهر 1393
رقابتهای وزن 85 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : مسابقات وزنه برداری مردان, رقابتهای وزن 85 کیلوگرم
وزنه برداری بازی های آسیایی 2014

رقابتهای وزن 69 کیلوگرم

31 شهريور 1393
رقابتهای وزن 69 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : مسابقات وزنه برداری مردان, رقابتهای وزن 69 کیلوگرم
وزنه برداری بازی های المپیک 2012

رقابتهای وزن 105+ کیلوگرم

17 مرداد 1391
رقابتهای وزن 105+ کیلوگرم

انگلستان، لندن : مسابقات وزنه برداری مردان, رقابتهای وزن 105+ کیلوگرم
وزنه برداری بازی های المپیک 2012

رقابتهای وزن 105 کیلوگرم

16 مرداد 1391
رقابتهای وزن 105 کیلوگرم

انگلستان، لندن : مسابقات وزنه برداری مردان, رقابتهای وزن 105 کیلوگرم
وزنه برداری بازی های المپیک 2012

رقابتهای وزن 94 کیلوگرم

14 مرداد 1391
رقابتهای وزن 94 کیلوگرم

انگلستان، لندن : مسابقات وزنه برداری مردان, رقابتهای وزن 94 کیلوگرم
وزنه برداری بازی های المپیک 2012

رقابتهای وزن 85 کیلوگرم

12 مرداد 1391
رقابتهای وزن 85 کیلوگرم

انگلستان، لندن : مسابقات وزنه برداری مردان, رقابتهای وزن 85 کیلوگرم
28 آبان 1389
سلیمی - انوشیروانی

چین : مسابقات وزنه برداری، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، سالن وزنه برداری گوانگجو، بهداد سلیمی - سجاد انوشیروانی
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.