قایقرانی

مجموعه ورزشی آزادی

عکس های پرتره شهلا بهروزی راد

18 مرداد 1395
عکس های پرتره شهلا بهروزی راد

ایران، تهران : عکس های پرتره شهلا بهروزی راد عضو تیم ملی قایقرانی جانبازان و معلولین ایران
مجموعه ورزشی انقلاب

مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی

18 بهمن 1394
مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی

مجموعه ورزشی انقلاب، مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران
قایقرانی بازی های آسیایی 2014

رده بندی کایاک انفرادی زنان

10 مهر 1393
رده بندی کایاک انفرادی زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کانو کایاک مارپیچ آبهای آرام, رده بندی کایاک انفرادی زنان
قایقرانی بازی های آسیایی 2014

نیمه نهایی کایاک انفرادی زنان

10 مهر 1393
نیمه نهایی کایاک انفرادی زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کانو کایاک مارپیچ آبهای آرام, نیمه نهایی کایاک انفرادی زنان
قایقرانی بازی های آسیایی 2014

رده بندی کانو انفرادی زنان

10 مهر 1393
رده بندی کانو انفرادی زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کانو کایاک مارپیچ آبهای آرام, رده بندی کانو انفرادی زنان
قایقرانی بازی های آسیایی 2014

نیمه نهایی کانو انفرادی زنان

10 مهر 1393
نیمه نهایی کانو انفرادی زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کانو کایاک مارپیچ آبهای آرام, نیمه نهایی کانو انفرادی زنان
قایقرانی بازی های آسیایی 2014

مقدماتی کایاک انفرادی زنان

9 مهر 1393
مقدماتی کایاک انفرادی زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کانو کایاک مارپیچ آبهای آرام, مقدماتی کایاک انفرادی زنان
قایقرانی بازی های آسیایی 2014

مقدماتی کانو انفرادی زنان

9 مهر 1393
مقدماتی کانو انفرادی زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کانو کایاک مارپیچ آبهای آرام, مقدماتی کانو انفرادی زنان
قایقرانی بازی های آسیایی 2014

مقدماتی کانو انفرادی مردان

9 مهر 1393
مقدماتی کانو انفرادی مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کانو کایاک مارپیچ آبهای آرام, مقدماتی کانو انفرادی مردان
قایقرانی بازی های آسیایی 2014

مقدماتی کایاک انفرادی مردان

9 مهر 1393
مقدماتی کایاک انفرادی مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کانو کایاک مارپیچ آبهای آرام, مقدماتی کایاک انفرادی مردان
قایقرانی سرعت بازی های آسیایی 2014

فینال کایاک چهار نفره 1000 متر مردان

7 مهر 1393
فینال کایاک چهار نفره 1000 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات قایقرانی سرعت, فینال کایاک چهار نفره 1000 متر مردان
قایقرانی سرعت بازی های آسیایی 2014

فینال کایاک دو نفره 1000 متر مردان

7 مهر 1393
فینال کایاک دو نفره 1000 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات قایقرانی سرعت, فینال کایاک دو نفره 1000 متر مردان
قایقرانی سرعت بازی های آسیایی 2014

فینال کایاک تک نفره 200 متر مردان

7 مهر 1393
فینال کایاک تک نفره 200 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات قایقرانی سرعت, فینال کایاک تک نفره 200 متر مردان
قایقرانی سرعت بازی های آسیایی 2014

فینال کایاک تک نفره 200 متر زنان

7 مهر 1393
فینال کایاک تک نفره 200 متر زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات قایقرانی سرعت, فینال کایاک تک نفره 200 متر زنان
قایقرانی سرعت بازی های آسیایی 2014

فینال کانو تک نفره 200 متر مردان

7 مهر 1393
فینال کانو تک نفره 200 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات قایقرانی سرعت, فینال کانو تک نفره 200 متر مردان
صفحه:   از 3 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.