17 دی 1388
مهرام - گرگان

تهران : مهرام - گرگان, فصل 89-88
14 ارديبهشت 1388
جلسه تمرینی تیم استقلال

تهران : جلسه تمرینی استقلال، دوشنبه 14 اردیبهشت 1388، ورزشگاه شهید دستگردی
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 87-86

استقلال اهواز - ملوان انزلی

19 بهمن 1386
استقلال اهواز - ملوان انزلی

اهواز : استقلال اهواز - ملوان انزلی، ورزشگاه تختی، لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.