لیگ آزادگان

لیگ دسته اول فوتبال, فصل 96-95

استقلال اهواز 0 - 3 آلومینیوم اراک

23 مرداد 1395
استقلال اهواز 0 - 3 آلومینیوم اراک

اهواز : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 96-95, استقلال اهواز - آلومینیوم اراک
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت آبادان 2 - 1 فجرسپاسی

27 ارديبهشت 1395
نفت آبادان 2 - 1 فجرسپاسی

آبادان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت آبادان - فجرسپاسی
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

پیکان 1 - 0 پاس

13 ارديبهشت 1395
پیکان 1 - 0 پاس

تهران، شهر قدس : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, پیکان - پاس
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت آبادان 5 - 0 شهرداری اردبیل

13 ارديبهشت 1395
نفت آبادان 5 - 0 شهرداری اردبیل

آبادان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت آبادان - شهرداری اردبیل
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت آبادان 2 - 1 پاس همدان

30 فروردين 1395
نفت آبادان 2 - 1 پاس همدان

آبادان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت آبادان - پاس همدان
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت م سلیمان 1 - 2 ماشین سازی تبریز

23 فروردين 1395
نفت م سلیمان 1 - 2 ماشین سازی تبریز

مسجد سلیمان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت مسجد سلیمان - ماشین سازی تبریز
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت آبادان 0 - 0 خونه به خونه

16 فروردين 1395
نفت آبادان 0 - 0 خونه به خونه

آبادان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت آبادان - خونه به خونه
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت م سلیمان 1 - 0 نساجی مازندران

9 فروردين 1395
نفت م سلیمان 1 - 0 نساجی مازندران

مسجد سلیمان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت آبادان 1 - 0 فولاد یزد

17 اسفند 1394
نفت آبادان 1 - 0 فولاد یزد

آبادان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت آبادان - فولاد یزد
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت مسجد سلیمان 1 - 0 فجرسپاسی

10 اسفند 1394
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 فجرسپاسی

مسجد سلیمان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت مسجد سلیمان - فجرسپاسی
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت م سلیمان 0 - 0 شهرداری اردبیل

25 بهمن 1394
نفت م سلیمان 0 - 0 شهرداری اردبیل

مسجد سلیمان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت مسجد سلیمان - شهرداری اردبیل
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت آبادان 1 - 0 مس رفسنجان

19 بهمن 1394
نفت آبادان 1 - 0 مس رفسنجان

آبادان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت آبادان - مس رفسنجان
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

نفت آبادان 1 - 2 مس کرمان

2 آذر 1394
نفت آبادان 1 - 2 مس کرمان

آبادان : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, نفت آبادان - مس کرمان
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

پیکان 1 - 1 آلومینیوم اراک

12 آبان 1394
پیکان 1 - 1 آلومینیوم اراک

تهران، شهر قدس : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, پیکان - آلومینیوم اراک
لیگ دسته اول فوتبال, فصل 95-94

پارسه تهران 3 - 1 ایران جوان بوشهر

6 آبان 1394
پارسه تهران 3 - 1 ایران جوان بوشهر

تهران : لیگ دسته اول فوتبال کشور, جام آزادگان, فصل 95-94, پارسه تهران - ایران جوان بوشهر
صفحه:   از 4 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.