ليگ برتر فوتبال ايران 83-82

لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

استقلال اهواز 2 - 1 استقلال

7 ارديبهشت 1383
استقلال اهواز 2 - 1 استقلال

اهواز : استقلال اهواز - استقلال, دوره سوم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

سایپا کرج 1 - 3 ذوب آهن اصفهان

19 اسفند 1382
سایپا کرج 1 - 3 ذوب آهن اصفهان

تهران : سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان, دوره سوم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

پاس - ابومسلم خراسان

18 اسفند 1382
پاس - ابومسلم خراسان

تهران : پاس - ابومسلم خراسان، ورزشگاه دستگردی، دوره دوم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

پرسپولیس 1 - 1 استقلال

13 بهمن 1382
پرسپولیس 1 - 1 استقلال

تهران : پرسپولیس - استقلال، ورزشگاه آزادی، دوره دوم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

پرسپولیس 0 - 0 استقلال اهواز

2 بهمن 1382
پرسپولیس 0 - 0 استقلال اهواز

تهران : پرسپولیس - استقلال اهواز, دوره سوم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

پاس تهران - پگاه رشت

5 دی 1382
پاس تهران - پگاه رشت

تهران : پاس تهران - پگاه رشت, دوره سوم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

سایپا - ابومسلم خراسان

16 آذر 1382
سایپا - ابومسلم خراسان

تهران : سایپا - ابومسلم خراسان، ورزشگاه شیرودی، دوره دوم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

پرسپولیس 2 - 1 پیکان تهران

7 آبان 1382
پرسپولیس 2 - 1 پیکان تهران

تهران : پرسپولیس - پیکان تهران, دوره سوم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

استقلال 3 - 2 سایپا کرج

28 شهريور 1382
استقلال 3 - 2 سایپا کرج

تهران : استقلال - سایپا کرج, دوره سوم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

پرسپولیس - پیکان

27 شهريور 1382
پرسپولیس - پیکان

تهران : پرسپولیس - پیکان، ورزشگاه آزادی، دوره دوم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

سپاهان - سایپا

18 شهريور 1382
سپاهان - سایپا

اصفهان : سپاهان - سایپا، ورزشگاه نقش جهان، دوره دوم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

پرسپولیس 8 - 2 پگاه رشت

7 شهريور 1382
پرسپولیس 8 - 2 پگاه رشت

تهران : پرسپولیس - پگاه رشت, دوره سوم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 83-82
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 83-82

پاس تهران 2 - 2 استقلال

6 شهريور 1382
پاس تهران 2 - 2 استقلال

تهران : پاس تهران - استقلال, دوره سوم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 83-82
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.