سوارکاری

25 مرداد 1391
مسابقات سوارکاری المپیک 2012 لندن

انگلستان، لندن : مسابقات سوارکاری , المپیک 2012 لندن
29 تير 1391
اهدا جوایز جام استاد نشاطی (مالکین)

تهران : اهداء جوایز سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب و درساژ، جام زنده یاد استاد نشاطی
29 تير 1391
جام زنده یاد استاد نشاطی (مالکین)

تهران : سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب و درساژ، جام زنده یاد استاد نشاطی (مالکین)
29 تير 1391
جام زنده یاد استاد نشاطی

تهران : سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب و درساژ، جام زنده یاد استاد نشاطی
27 تير 1391
جام جوانان زنده یاد نشاطی

تهران : سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب و درساژ جوانان، جام زنده یاد استاد نشاطی
27 تير 1391
جام نوجوانان زنده یاد نشاطی

تهران : سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب و درساژ نوجوانان، جام زنده یاد استاد نشاطی
27 تير 1391
جام نونهالان زنده یاد نشاطی

تهران : سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب نونهالان، جام زنده یاد استاد نشاطی
27 تير 1391
مسابقات پرش با اسب زنده یاد نشاطی

تهران : سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب و درساژ، جام زنده یاد استاد نشاطی
27 تير 1391
اهدا جوایز جام استاد نشاطی

تهران : اهدا جوایز سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب و درساژ، جام زنده یاد استاد نشاطی
27 تير 1391
مسابقات پرش با اسب تهران

تهران : مسابقات پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران
6 تير 1391
جام فتح خرمشهر

تهران : مسابقات پرش با اسب جام قهرمانی سالروز فتح خرمشهر
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.