مدارس فوتبال آسیا

فینال مسابقات فوتبال مدارس آسیا

ایران 2 - 0 تایلند

4 آبان 1391
ایران 2 - 0 تایلند

تهران : ایران - تایلند, فینال چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

مالزی 1 - 0 اندونزی

3 آبان 1391
مالزی 1 - 0 اندونزی

تهران : مالزی - اندونزی, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

تایلند 5 - 4 کره جنوبی

3 آبان 1391
تایلند 5 - 4 کره جنوبی

تهران : تایلند - کره جنوبی, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

ایران 1 - 0 چین

3 آبان 1391
ایران 1 - 0 چین

تهران : ایران - چین, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

تایلند 3 - 1 هنگ کنگ

1 آبان 1391
تایلند 3 - 1 هنگ کنگ

تهران : تایلند - هنگ کنگ, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

برونئی 0 - 4 چین

1 آبان 1391
برونئی 0 - 4 چین

تهران : برونئی - چین, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

ایران 28 - 0 پاکستان

1 آبان 1391
ایران 28 - 0 پاکستان

تهران : ایران - پاکستان, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

پاکستان 12 - 0 سری لانکا

30 مهر 1391
پاکستان 12 - 0 سری لانکا

تهران : پاکستان - سری لانکا, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

کره جنوبی 2 - 0 اندونزی

30 مهر 1391
کره جنوبی 2 - 0 اندونزی

تهران : کره جنوبی - اندونزی, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

چین 1 - 1 مالزی

30 مهر 1391
چین 1 - 1 مالزی

تهران : چین - مالزی, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

هنگ کنگ 2 - 0 برونئی

30 مهر 1391
هنگ کنگ 2 - 0 برونئی

تهران : هنگ کنگ - برونئی, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

تایلند 4 - 0 برونئی

29 مهر 1391
تایلند 4 - 0 برونئی

تهران : تایلند - برونئی, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

پاکستان - اندونزی

29 مهر 1391
پاکستان - اندونزی

تهران : پاکستان - اندونزی, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

مالزی 1 - 1 هنگ کنگ

29 مهر 1391
مالزی 1 - 1 هنگ کنگ

تهران : مالزی - هنگ کنگ, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
قهرمانی فوتبال مدارس آسیا

ایران 1 - 0 کره جنوبی

29 مهر 1391
ایران 1 - 0 کره جنوبی

تهران : ایران - کره جنوبی, چهلمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال مدارس آسیا
صفحه:   از 2 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.