ليگ برتر فوتبال ايران 84-83

لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

صباباتری 0 - 0 پاس

10 تير 1384
صباباتری 0 - 0 پاس

تهران، صباشهر : دوره چهارم لیگ برتر فوتبال ایران, جام خليج فارس, فصل 84-83, صباباتری - پاس
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

استقلال 4 - 3 سایپا

22 خرداد 1384
استقلال 4 - 3 سایپا

تهران : دوره چهارم لیگ برتر فوتبال ایران, جام خليج فارس, فصل 84-83, استقلال - سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

صبا باتری 2 -2 پیکان تهران

22 خرداد 1384
صبا باتری 2 -2 پیکان تهران

تهران، صباشهر : صبا باتری - پیکان , دوره چهارم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 84-83
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

پرسپولیس 3 - 2 ابومسلم خراسان

21 خرداد 1384
پرسپولیس 3 - 2 ابومسلم خراسان

تهران : دوره چهارم لیگ برتر فوتبال ایران, جام خليج فارس, فصل 84-83, پرسپولیس - ابومسلم خراسان
11 خرداد 1384
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال

تهران : جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
8 خرداد 1384
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال

تهران : جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
مجموعه ورزشی کارگران

جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس

2 خرداد 1384
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس

تهران : جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

فولاد خوزستان - استقلال

30 ارديبهشت 1384
فولاد خوزستان - استقلال

اهواز : فولاد خوزستان - استقلال, دوره چهارم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 84-83
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

پرسپولیس 1 - 2 سپاهان اصفهان

25 ارديبهشت 1384
پرسپولیس 1 - 2 سپاهان اصفهان

تهران : دوره چهارم لیگ برتر فوتبال ایران, جام خليج فارس, فصل 84-83, پرسپولیس - سپاهان اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

شموشک نوشهر 0 - 0 استقلال

18 ارديبهشت 1384
شموشک نوشهر 0 - 0 استقلال

نوشهر : دوره چهارم لیگ برتر فوتبال ایران, جام خليج فارس, فصل 84-83, شموشک نوشهر - استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

صبا باتری 4 - 3 پاس تهران

16 ارديبهشت 1384
صبا باتری 4 - 3 پاس تهران

تهران، صباشهر : صبا باتری - پاس تهران, دوره چهارم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 84-83
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

پرسپولیس 4 - 3 سایپا کرج

16 ارديبهشت 1384
پرسپولیس 4 - 3 سایپا کرج

تهران : پرسپولیس - سایپا کرج, دوره چهارم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 84-83
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

صباباتری - فولاد خوزستان

9 ارديبهشت 1384
صباباتری - فولاد خوزستان

تهران، صباشهر : دوره چهارم لیگ برتر فوتبال ایران, جام خليج فارس, فصل 84-83, صباباتری - فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

پاس تهران 1 - 1 پرسپولیس

9 ارديبهشت 1384
پاس تهران 1 - 1 پرسپولیس

تهران : پاس تهران - پرسپولیس, دوره چهارم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 84-83
لیگ برتر فوتبال ایران, فصل 84-83

استقلال 3 - 1 ملوان بندر انزلی

8 ارديبهشت 1384
استقلال 3 - 1 ملوان بندر انزلی

تهران : استقلال - ملوان بندر انزلی, دوره چهارم ليگ برتر فوتبال ايران، جام خليج فارس، فصل 84-83
صفحه:   از 4 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.