لیگ برتر 1393

کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله 1/8 نهایی وزن 98 کیلوگرم

26 مرداد 1395
مرحله 1/8 نهایی وزن 98 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/8 نهایی وزن 98 کیلوگرم
بازی دوستانه فوتبال

کیتسبول اتریش - آکادمی کیا

27 ارديبهشت 1394
کیتسبول اتریش - آکادمی کیا

اتریش، کیتسبول : بازی دوستانه فوتبال, کیتسبول اتریش - آکادمی کیا
دیدار رده بندی لیگ برتر فصل 1393

شهرداری تبریز 3 - 0 میزان خراسان

27 اسفند 1393
شهرداری تبریز 3 - 0 میزان خراسان

تهران : دیدار رده بندی دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, شهرداری تبریز - میزان خراسان
لیگ برتر, فصل 1393, هفته چهاردهم

پیکان 3 - 1 شهرداری زاهدان

24 بهمن 1393
پیکان 3 - 1 شهرداری زاهدان

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, پیکان - شهرداری زاهدان
لیگ برتر, فصل 95-94, هفته دوازدهم

نوین کشاورز 3 - 2 متین ورامین

14 بهمن 1393
نوین کشاورز 3 - 2 متین ورامین

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, نوین کشاورز - متین ورامین
لیگ برتر, فصل 1393, هفته دوازدهم

پیکان 3 - 0 جواهری گنبد

8 بهمن 1393
پیکان 3 - 0 جواهری گنبد

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, پیکان - جواهری گنبد
لیگ برتر, فصل 1393, هفته دهم

نوین کشاورز 3 - 1 وزارت دفاع

24 دی 1393
نوین کشاورز 3 - 1 وزارت دفاع

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, نوین کشاورز - وزارت دفاع
لیگ برتر, فصل 1393, هفته نهم

ارتعاشات صنعتی 3 - 1 جواهری گنبد

17 دی 1393
ارتعاشات صنعتی 3 - 1 جواهری گنبد

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, ارتعاشات صنعتی - جواهری گنبد
لیگ برتر, فصل 1393, هفته ششم

پیکان 2 - 3 شهرداری تبریز

19 آذر 1393
پیکان 2 - 3 شهرداری تبریز

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, پیکان - شهرداری تبریز
لیگ برتر, فصل 1393, هفته پنجم

ارتعاشات صنعتی 0 - 3 شهرداری زاهدان

14 آذر 1393
ارتعاشات صنعتی 0 - 3 شهرداری زاهدان

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, ارتعاشات صنعتی - شهرداری زاهدان
لیگ برتر, فصل 1393, هفته چهارم

پیکان 3 - 0 ارتعاشات صنعتی

5 آذر 1393
پیکان 3 - 0 ارتعاشات صنعتی

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, پیکان - ارتعاشات صنعتی
لیگ برتر, فصل 1393, هفته سوم

وزارت دفاع 3 - 2 نوین کشاورز

28 آبان 1393
وزارت دفاع 3 - 2 نوین کشاورز

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, وزارت دفاع - نوین کشاورز
لیگ برتر, فصل 1393, هفته دوم

پیکان 3 - 0 تعاون گنبد

21 آبان 1393
پیکان 3 - 0 تعاون گنبد

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, پیکان - تعاون گنبد
لیگ برتر, فصل 1393, هفته دوم

وزارت دفاع 3 - 1 سایپا البرز

21 آبان 1393
وزارت دفاع 3 - 1 سایپا البرز

تهران : دوره بیست و هشتم لیگ برتر والیبال ایران, جام زنده یاد حسین معدنی, فصل 1393, وزارت دفاع - سایپا البرز
لیگ برتر والیبال ایران, فصل 1392

کاله مازندران - شهرداری ارومیه

16 اسفند 1392
کاله مازندران - شهرداری ارومیه

تهران : دوره بیست و هفتم لیگ برتر والیبال ایران, فصل 1392, کاله مازندران - شهرداری ارومیه
صفحه:   از 2 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.