ووشو ساندا بازی های آسیایی 2014

فینال وزن 65- کیلوگرم مردان

2 مهر 1393
فینال وزن 65- کیلوگرم مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات ووشو ساندا مردان, فینال وزن 65- کیلوگرم
ووشو ساندا بازی های آسیایی 2014

فینال وزن 75- کیلوگرم مردان

2 مهر 1393
فینال وزن 75- کیلوگرم مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات ووشو ساندا مردان, فینال وزن 75- کیلوگرم
ووشو ساندا بازی های آسیایی 2014

فینال وزن 52- کیلوگرم زنان

2 مهر 1393
فینال وزن 52- کیلوگرم زنان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات ووشو ساندا زنان, فینال وزن 52- کیلوگرم
ووشو بازی های آسیایی 2014

اهدا مدال وزن 70- کیلوگرم

1 مهر 1393
اهدا مدال وزن 70- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات ووشو ساندا مردان, اهدا مدال وزن 70- کیلوگرم
26 آبان 1389
محسن محمد سیفی

چین : مسابقات ووشو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، محسن محمد سیفی
26 آبان 1389
خدیجه آزادپور

چین : مسابقات ووشو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، خدیجه آزادپور
26 آبان 1389
حمیدرضا قلی پور

چین : مسابقات ووشو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، حمیدرضا قلی پور
25 آبان 1389
سجاد عباسی

چین : مسابقات ووشو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، سجاد عباسی
23 آبان 1389
الهه منصوریان

چین : مسابقات ووشو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، الهه منصوریان
22 آبان 1389
احسان پیغمبری

چین : مسابقات ووشو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، احسان پیغمبری
22 آذر 1385
علیرضا شهرنشینی

قطر : مسابقات ووشو، وزن 60 کیلوگرم، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، علیرضا شهرنشینی
22 آذر 1385
جلیل عطایی

قطر : مسابقات ووشو، وزن 56 کیلوگرم، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، جلیل عطایی
22 آذر 1385
خسرو مینو

قطر : مسابقات ووشو، وزن 70 کیلوگرم، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، خسرو مینو
20 آذر 1385
غفار امانی

قطر : مسابقات ووشو، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، غفار امانی
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.