والیبال قهرمانی جوانان آسیا 2012

دیدار رده بندی والیبال قهرمانی جوانان آسیا

ایران 3 - 0 هندوستان

14 مهر 1391
ایران 3 - 0 هندوستان

ایران، ارومیه : مسابقات والیبال قهرمانی 2012 جوانان آسیا, دیدار رده بندی, ایران - هندوستان
نیمه نهایی والیبال قهرمانی جوانان آسیا

ایران 2 - 3 چین

13 مهر 1391
ایران 2 - 3 چین

ایران، ارومیه : مسابقات والیبال قهرمانی 2012 جوانان آسیا, مرحله نیمه نهایی, ایران - چین
مرحله 1/4 نهایی قهرمانی جوانان آسیا

ایران 3 - 1 تایلند

12 مهر 1391
ایران 3 - 1 تایلند

ایران، ارومیه : مسابقات والیبال قهرمانی 2012 جوانان آسیا, مرحله یک چهارم نهایی, ایران - تایلند
دور دوم گروهی والیبال قهرمانی جوانان آسیا

ایران 3 - 0 هندوستان

10 مهر 1391
ایران 3 - 0 هندوستان

ایران، ارومیه : مسابقات والیبال قهرمانی 2012 جوانان آسیا, دور دوم گروهی, ایران - هندوستان
دور دوم گروهی والیبال قهرمانی جوانان آسیا

ایران 3 - 1 چین تایپه

9 مهر 1391
ایران 3 - 1 چین تایپه

ایران، ارومیه : مسابقات والیبال قهرمانی 2012 جوانان آسیا, دور دوم گروهی, ایران - چین تایپه
مرحله گروهی والیبال قهرمانی جوانان آسیا

ایران 3 - 0 ترکمنستان

8 مهر 1391
ایران 3 - 0 ترکمنستان

ایران، ارومیه : مسابقات والیبال قهرمانی 2012 جوانان آسیا, مرحله گروهی, ایران - ترکمنستان
مرحله گروهی والیبال قهرمانی جوانان آسیا

ایران 3 - 1 استرالیا

7 مهر 1391
ایران 3 - 1 استرالیا

ایران، ارومیه : مسابقات والیبال قهرمانی 2012 جوانان آسیا, مرحله گروهی, ایران - استرالیا
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.