بازی های آسیایی 2010 گوانجو

بازی های آسیایی 2010 گوانجو

ایران - ژاپن

5 آذر 1389
ایران - ژاپن

چین : ایران - ژاپن، مسابقات والیبال شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، سالن گوانگجو
بازی های آسیایی 2010 گوانجو

ایران - چین

29 آبان 1389
ایران - چین

چین : ایران - چین، مسابقات والیبال شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، سالن ژانگ دا
بازی های آسیایی 2010 گوانجو

ایران - مغولستان

22 آبان 1389
ایران - مغولستان

چین : ایران - مغولستان، مسابقات والیبال شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، سالن گوانگ یاو
23 شهريور 1389
جلسه تمرینی تیم ملی والیبال ایران

ایران، تهران : جلسه تمرینی تیم ملی والیبال ایران
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.