کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله 1/8 نهایی وزن 125 کیلوگرم

30 مرداد 1395
مرحله 1/8 نهایی وزن 125 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله 1/8 نهایی وزن 125 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله 1/4 نهایی وزن 86 کیلوگرم

30 مرداد 1395
مرحله 1/4 نهایی وزن 86 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 86 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله انتخابی وزن 86 کیلوگرم

30 مرداد 1395
مرحله انتخابی وزن 86 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله انتخابی وزن 86 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله 1/8 نهایی وزن 74 کیلوگرم

29 مرداد 1395
مرحله 1/8 نهایی وزن 74 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله 1/8 نهایی وزن 74 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مسابقه رده بندی وزن 57 کیلوگرم

29 مرداد 1395
مسابقه رده بندی وزن 57 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مسابقه رده بندی وزن 57 کیلوگرم
29 مرداد 1395
مرحله نیمه نهایی وزن 57 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله نیمه نهایی وزن 57 کیلوگرم
تکواندو المپیک 2016 ریو

شانس مجدد وزن 57- کیلوگرم

28 مرداد 1395
شانس مجدد وزن 57- کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات تکواندو زنان, شانس مجدد وزن 57- کیلوگرم
25 مرداد 1395
مرحله اول شانس مجدد وزن 85 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله اول شانس مجدد وزن 85 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

شانس مجدد وزن 59 کیلوگرم

24 مرداد 1395
شانس مجدد وزن 59 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی فرنگی مردان, شانس مجدد وزن 59 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مسابقه رده بندی وزن 75 کیلوگرم

24 مرداد 1395
مسابقه رده بندی وزن 75 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مسابقه رده بندی وزن 75 کیلوگرم
استادیوم شهید کاظمی

جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس

6 تير 1395
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس

تهران : جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
کوردیال کاپ 2016 اتریش

ریسینگ فرانسه - آکادمی کیا

25 ارديبهشت 1395
ریسینگ فرانسه - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ، رده زیر 13 سال, ریسینگ فرانسه - آکادمی کیا
مورفلدن کاپ 2016 فرانکفورت

اوفن باخ آلمان - آکادمی کیا

18 ارديبهشت 1395
اوفن باخ آلمان - آکادمی کیا

آلمان، فرانکفورت : مورفلدن کاپ 2016 فرانکفورت, اوفن باخ آلمان - آکادمی کیا
15 ارديبهشت 1395
رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران

تهران : رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
مجموعه ورزشی سلطان قابوس عمان

هنرمندان - رسانه ورزش

29 فروردين 1395
هنرمندان - رسانه ورزش

تهران : جلسه تمرینی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان
صفحه:   از 7 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.