آکادمی فوتبال کیا

لیگ برتر فوتبال نونهالان تهران

آکادمی کیا 4 - 0 سایپا

9 شهريور 1395
آکادمی کیا 4 - 0 سایپا

تهران : لیگ برتر فوتبال نونهالان تهران, فصل 96-95, آکادمی کیا v سایپا
لیگ برتر فوتبال نونهالان تهران

آکادمی کیا 5 - 1 راه آهن

26 مرداد 1395
آکادمی کیا 5 - 1 راه آهن

تهران : لیگ برتر نونهالان تهران, فصل 96-95, آکادمی کیا v راه آهن
9 مرداد 1395
کلاس دانش افزایی مربیگری فوتبال پایه

تهران : کلاس دانش افزایی مربیگری فوتبال پایه
بازی دوستانه فوتبال

آکادمی کیا - رسانه ورزش

7 مرداد 1395
آکادمی کیا - رسانه ورزش

تهران : بازی دوستانه فوتبال, آکادمی کیا - رسانه ورزش
کوردیال کاپ 2016 اتریش

بازل سوییس - آکادمی کیا

26 ارديبهشت 1395
بازل سوییس - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ، رده زیر 13 سال, بازل سوییس - آکادمی کیا
کوردیال کاپ 2016 اتریش

سودشویز سوییس - آکادمی کیا

26 ارديبهشت 1395
سودشویز سوییس - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ ، رده زیر 13 سال, سودشویز سوییس - آکادمی کیا
کوردیال کاپ 2016 اتریش

وورزبورگ آلمان - آکادمی کیا

26 ارديبهشت 1395
وورزبورگ آلمان - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ، رده زیر 13 سال, وورزبورگ آلمان - آکادمی کیا
کوردیال کاپ 2016 اتریش

وینگتن آلمان - آکادمی کیا

25 ارديبهشت 1395
وینگتن آلمان - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ، رده زیر 13 سال, وینگتن آلمان - آکادمی کیا
کوردیال کاپ 2016 اتریش

اف.سی ویل سوییس - آکادمی کیا

25 ارديبهشت 1395
اف.سی ویل سوییس - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ، رده زیر 13 سال, اف.سی ویل سوییس - آکادمی کیا
کوردیال کاپ 2016 اتریش

کونینگشتین آلمان - آکادمی کیا

25 ارديبهشت 1395
کونینگشتین آلمان - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ، رده زیر 13 سال, کونینگشتین آلمان - آکادمی کیا
کوردیال کاپ 2016 اتریش

پادربورن آلمان - آکادمی کیا

25 ارديبهشت 1395
پادربورن آلمان - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ، رده زیر 13 سال, پادربورن آلمان - آکادمی کیا
کوردیال کاپ 2016 اتریش

ریسینگ فرانسه - آکادمی کیا

25 ارديبهشت 1395
ریسینگ فرانسه - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ، رده زیر 13 سال, ریسینگ فرانسه - آکادمی کیا
کوردیال کاپ 2016 اتریش

ارلانگن اتریش - آکادمی کیا

25 ارديبهشت 1395
ارلانگن اتریش - آکادمی کیا

اتریش، المائو : نوزدهمین دوره تورنمنت کوردیال کاپ، رده زیر 13 سال, ارلانگن اتریش - آکادمی کیا
رده بندی مورفلدن کاپ 2016 فرانکفورت

نووی ساد صربستان - آکادمی کیا

18 ارديبهشت 1395
نووی ساد صربستان - آکادمی کیا

آلمان، فرانکفورت : دیدار رده بندی مورفلدن کاپ 2016 فرانکفورت, نووی ساد صربستان - آکادمی کیا
نیمه نهایی مورفلدن کاپ 2016 فرانکفورت

ماینتس آلمان - آکادمی کیا

18 ارديبهشت 1395
ماینتس آلمان - آکادمی کیا

آلمان، فرانکفورت : نیمه نهایی مورفلدن کاپ 2016 فرانکفورت, ماینتس آلمان - آکادمی کیا
صفحه:   از 7 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.