فوتبال ساحلی

بازی دوستانه بین المللی

ایران 7 - 3 ایتالیا

6 شهريور 1392
ایران 7 - 3 ایتالیا

ایران، تهران : ایران - ایتالیا, بازی دوستانه بین المللی فوتبال ساحلی
بازی دوستانه بین المللی

ایران 5 - 3 ایتالیا

5 شهريور 1392
ایران 5 - 3 ایتالیا

ایران، تهران : ایران - ایتالیا, بازی دوستانه بین المللی فوتبال ساحلی
بازی دوستانه بین المللی

ایران 4 - 0 مجارستان

30 فروردين 1392
ایران 4 - 0 مجارستان

ایران، تهران : ایران - مجارستان, بازی دوستانه بین المللی فوتبال ساحلی
بازی دوستانه بین المللی

ایران 4 - 0 بلاروس

27 فروردين 1392
ایران 4 - 0 بلاروس

ایران، تهران : ایران - بلاروس, بازی دوستانه بین المللی فوتبال ساحلی
بازی دوستانه بین المللی

ایران 4 - 1 بلاروس

26 فروردين 1392
ایران 4 - 1 بلاروس

ایران، تهران : ایران - بلاروس, بازی دوستانه بین المللی فوتبال ساحلی
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.