درباره ما

فتوامان، اولین آژانس عکس ورزشی ایران آژانس عکس فتوامان در سال 1384 به عنوان نخستین آژانس عکس ورزشی ایران توسط ابوالفضل امان الله تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد که هم اکنون بزرگترین آرشیو عکس ورزشی ایران با تعداد بیش از یک میلیون عکس ورزشی است. مشتریان این آژانس عمدتا شامل ورزشکاران، هواداران، تعدادی از نشریات و صفحات هواداری ورزشی در شبکه های اجتماعی می شود.

درباره ما