خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 242,545 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

پیکان 1 - 3 پرسپولیس

پیکان 1 - 3 پرسپولیس

دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 97-96، هفته بیست و یکم، دور برگشت، جمعه 6 بهمن 1396، تهران، شهرقدس، ورزشگاه شهدای شهر قدس (قلعه حسنخان)، پیکان 1 - پرسپولیس 3