خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 307,880 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس

جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس

جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس، سه شنبه 26 مهر 1390، تهران، ورزشگاه خیریه عمل