خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 302,510 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

راه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز

راه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز

دوره یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 91-90، هفته سی و یکم، دور برگشت، یکشنبه 3 اردیبهشت 1391، تهران، ورزشگاه تختی تهران، راه آهن 0 - تراکتورسازی تبریز 1