خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 322,648 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

سایپا 2 - 1 شاهين بوشهر

سایپا 2 - 1 شاهين بوشهر

دوره دهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 90-89، هفته هشتم، دور رفت، جمعه 19 شهریور 1389، کرج، ورزشگاه انقلاب کرج، سایپا 2 - شاهين بوشهر 1