خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 240,755 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

ایران 1 - 0 ازبکستان

ایران 1 - 0 ازبکستان

بازی دوستانه بین المللی، شنبه 29 اردیبهشت 1397، ایران، تهران، ورزشگاه آزادی، ایران 1 - ازبکستان 0