خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 293,625 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

پیکان 3 - 2 پارس جنوبی جم

پیکان 3 - 2 پارس جنوبی جم

دوره هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 98-97، هفته بیست و هفتم، دور برگشت، پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398، تهران، شهرقدس، ورزشگاه شهدای شهر قدس (قلعه حسنخان)، پیکان 3 - پارس جنوبی جم 2