خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 717,200 ریال
1200 پیکسل نمونه سایز
1200 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

مس کرمان ۳ - ۳ پرسپولیس

کلیدواژه

مس کرمان ۳ - ۳ پرسپولیس

دوره نهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۸۹-۸۸، هفته اول، دور رفت، 1388/05/15، کرمان، ورزشگاه شهید باهنر کرمان، مس کرمان ۳ - ۳ پرسپولیس