خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 224,775 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

سایپا ۱ - ۰ آلومینیوم اراک

سایپا ۱ - ۰ آلومینیوم اراک

دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹، هفته بیست و نهم، دور برگشت، 1400/05/03، تهران، ورزشگاه شهید دستگردی، سایپا ۱ - ۰ آلومینیوم اراک