خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 264,625 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

سایپا ۱ - ۰ ماشین سازی تبریز

سایپا ۱ - ۰ ماشین سازی تبریز

دوره نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۹۹-۹۸، هفته بیست و هفتم، دور برگشت، جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، تهران، ورزشگاه شهید دستگردی، سایپا ۱ - ماشین سازی تبریز ۰