خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 266,075 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

سایپا ۰ - ۰ سپاهان

سایپا ۰ - ۰ سپاهان

دوره نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۹۹-۹۸، هفته بیست و سوم، دور برگشت، یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹، تهران، ورزشگاه شهید دستگردی، سایپا ۰ - سپاهان ۰