خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 267,000 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

سپاهان ۱ - ۰ هوادار

دوره بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۴۰۱-۱۴۰۰، هفته سوم، دور رفت، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، اصفهان، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، سپاهان ۱ - هوادار ۰