خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 511,500 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

ایران ۲ - ۱ اردن

فینال پنجمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا، ۲۰۰۸ ایران، ال جی کاپ، جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۸۷، ایران، تهران، ورزشگاه تختی تهران، ایران ۲ - اردن ۱