خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 546,750 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

دیدار رییس جمهور با تیم ملی فوتبال ایران

کلیدواژه

دیدار رییس جمهور با تیم ملی فوتبال ایران

دیدار رییس جمهور با تیم ملی فوتبال ایران، نهاد ریاست جمهوری، شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۵، ایران، تهران