خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 808,500 ریال
1200 پیکسل نمونه سایز
1200 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

دیدار رییس جمهور با تیم ملی فوتبال ایران

کلیدواژه

دیدار رییس جمهور با تیم ملی فوتبال ایران

دیدار رییس جمهور با تیم ملی فوتبال ایران، نهاد ریاست جمهوری، شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۵، ایران، تهران