خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 386,100 ریال
1200 پیکسل نمونه سایز
1200 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

Foulad Khouzestan 1 - 0 Persepolis

Iran Football Super Cup، Meeting between Iran FA Cup Champion and Iran Pro League, 2020-21 season، 2022/02/07، سیرجان، ورزشگاه امام علی سیرجان، Foulad Khouzestan 1 - Persepolis 0