فولاد خوزستان ۱ - ۰ پرسپولیس

سوپر جام فوتبال ایران، دیدار قهرمان جام حذفی و لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۴۰۰-۹۹، 1400/11/18، سیرجان، ورزشگاه امام علی سیرجان، فولاد خوزستان ۱ - پرسپولیس ۰

1813721, سوپر جام فوتبال ایران، دیدار قهرمان جام حذفی و لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۴۰۰-۹۹، 1400/11/18، سیرجان، ورزشگاه امام علی سیرجان، فولاد خوزستان ۱ - پرسپولیس ۰
Warning