خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 270,750 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

نفت مسجد سلیمان ۲ - ۱ سایپا

دوره نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۹۹-۹۸، هفته چهاردهم، دور رفت، سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸، مسجدسلیمان، ورزشگاه شهید بهنام محمدی، نفت مسجد سلیمان ۲ - سایپا ۱