خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 247,725 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

سایپا ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان

سایپا ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان

دوره نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۹۹-۹۸، هفته بیست و یکم، دور برگشت، جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸، تهران، ورزشگاه شهید دستگردی، سایپا ۱ - صنعت نفت آبادان ۲