خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 369,600 ریال
1200 پیکسل نمونه سایز
1200 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

پیکان ۰ - ۰ تراکتور

پیکان ۰ - ۰ تراکتور

دوره بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۴۰۱-۱۴۰۰، هفته نوزدهم، دور برگشت، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰، تهران، ورزشگاه شهید دستگردی، پیکان ۰ - تراکتور ۰