خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 252,000 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

پیکان ۰ - ۰ تراکتور

پیکان ۰ - ۰ تراکتور

دوره بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۴۰۱-۱۴۰۰، هفته نوزدهم، دور برگشت، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰، تهران، ورزشگاه شهید دستگردی، پیکان ۰ - تراکتور ۰