خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 248,250 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

پیکان ۰ - ۱ سپاهان

پیکان ۰ - ۱ سپاهان

دوره بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۴۰۱-۱۴۰۰، هفته بیست و ششم، دور برگشت، دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، تهران، ورزشگاه شهید دستگردی، پیکان ۰ - سپاهان ۱