خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 247,500 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
2861 * 4291 پیکسل / 2.09مگابایت

سپاهان ۰ - ۰ آلومینیوم اراک

سپاهان ۰ - ۰ آلومینیوم اراک

دوره بیست و دوم، لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۴۰۲-۱۴۰۱، هفته ششم، دور رفت، 1401/06/19، اصفهان، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، سپاهان ۰ - ۰ آلومینیوم اراک