خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 209,925 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
2978 * 4468 پیکسل / 2.09مگابایت

مس رفسنجان ۰ - ۰ آلومینیوم اراک

مس رفسنجان ۰ - ۰ آلومینیوم اراک

دوره بیست و دوم، لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۴۰۲-۱۴۰۱، هفته چهارم، دور رفت، 1401/06/09، کرمان، ورزشگاه شهید باهنر کرمان، مس رفسنجان ۰ - ۰ آلومینیوم اراک